avvik.com
 
 

Melding om farlige forhold, nestenulykker, skader, avvik og forbedringer.
NCR - Non conformance registration and improvements.

 Brukernavn/Username:

 

 

Copyright Nettsenteret AS
 
Avvik