FORBEDRINGSPORTALEN
 
 

Melding om farlige forhold, nestenulykker, skader, avvik og forbedringer.

 

 

 

Kontakt kvalitetsleder (Quality Manager) eller HMS leder (EHS Manager) i din enhet om du ikke greier å logge deg på eller om du har andre spørsmål til bruk av Forbedringsportalen.

Brukernavn er de 5 siste siffere i ditt ansattnummer, med mindre det første av disse er 0, er det de 4 siste siffere som skal legges inn. Eks. 01306 = 1306

Brukernavn:

 
   

 

Copyright 2006/2013 Nettsenteret AS
 
Avvik