avvik.com
 
 

Melding om farlige forhold, nestenulykker, skader, avvik og forbedringer.
NCR - Non conformance registration and improvements. New version HER
 
 

 

Copyright Nettsenteret AS
 
Avvik